Sporditurvalisus

SPORDITURVALISUS – Eesti spordikorralduse nurgakiviks on kokkulepe, et igaühel peab olema võimalus osaleda inimõigusi austavas ning ausa spordi jt spordieetika põhimõtteid järgivas keskkonnas. On äärmiselt oluline, et iga spordiorganisatsioon tagaks sellise sportliku keskkonna, mida iseloomustavad lugupidamine, õiglus ja igasugune tahtliku vägivalla puudumine sportlaste suhtes. (allikas: https://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/)

Võimlemisklubi Rütmika juhindub igapäevatöös Eesti Võimlemisliidu sporditurvalisuse kodukorrast.

sporditurvalisus