5.märts, Tartus. Võistlus B grupi iluvõimlejatele.

2007B

2008B

2009B