Võimlemise võistlusmäärused

RÜHMVÕIMLEMINE

Eesti rühmvõimlemise uuendatud võistlusmäärused. (19.09.2017)

Rühmvõimlemise vanused aastal 2017 ja 2018.  IFAGG vanused aastal  2018.

Vahendikavades on vastavalt vanustele määratud rühmvõimlemises järgmised vahendid:
miniklass – hüpits, rõngas
lasteklass – rõngas, pall
noorteklass – pall, kurikas
juuniorklass ja meistriklass – vaba valik.

Rahvusvahelised rühmvõimlemise võistlusmäärused juuniori- ja meistriklassile (inglise keelsed, uuendatud 28. dets.2016 ) IFAGG üldreeglid, mis kinnitati 2011 leiad siit.

Muudatused juuniori- ja meistriklassi reeglites (Eriti oluline teine lehekülg!) (4.10.2016)

World Cup´i ja Challenge Cup´i uus punktisüsteem(aastaks 2018)

Rahvusvahelised lastele mõeldud rühmvõimlemise määrused (inglise keelsed, uuendatud 28.dets.2016). Vastavalt rühmvõimlemise toimkonna otsusele 08.09.2012 kehtivad samad määrused ka Eestis kõikides vanuseklassides A grupis võistlevatele rühmadele.

Võistluste läbiviimiseks vajalikud materjalid:

*Tehnilise raskuse lehed (mini-juunioriklassile) (meistriklassile) (19.09.2017)

*Artistlikkuse tabelid juuniori- /meistriklass ja laste- /noorteklass. (19.09.2017)

 

ILUVÕIMLEMINE

Reeglid 2017-2018

Rahvusvahelised (FIG) iluvõimlemise reeglid 2017-2020 (Vigade parandus)

 

 

Iluvõimlemise uudistega maailmas saad tutvuda  – Rahvusvaheline Võimlemisföderatsioon (FIG) kodulehel –
http://www.fig-gymnastics.com/

Rühmvõimlemise uudistega maailmas saad tutvuda – Rahvusvaheline Rühmvõimlemise Föderatsioon (IFAGG)
kodulehel http://www.ifagg.com/