Miniklass on kõige suurema rühmade arvuga vanuseklass meie Võimlemiskoolis. See vanuseaste hõlmab lapsi 5. – 10. eluaastani. Võistlustel saab määravaks võimleja sünniaasta, sest vastavalt EEVL juhatuse otsusele (18.04.2008) arvestatakse võimlejate vanust kõikidel võimlemisaladel sünniaastate järgi.

Aastal 2016 on miniklassis võistlevate rühmvõimlejate sünniaastad 2006 ja nooremad ning iluvõimlemises 2009 ja 2008. 2010 a.sündinud iluvõimlejad  saavad osaleda ainult klubide korraldatavatel üritustel!

Aastal 2017 on miniklassis võistlevate rühmvõimlejate sünniaastad 2007 ja nooremad ning iluvõimlemises 2009 ja 2010.

2011 a.sündinud iluvõimlejad  saavad osaleda ainult klubide korraldatavatel üritustel!

Miniklassis rühmvõimlemise nooremas vanuseastmes ei ole A ega B gruppe. Küll aga on A ja B gupp iluvõimlemises ning rühmvõimlemises miniklassi vanemas vanuseastmes.