Võimlemisklubi “Rütmika” kuulutab välja stipendiaatide /stažööride avaliku konkursi 2017 suvekuudeks ja õppeaastaks 2017/2018. Lisaks kuulutatakse välja loometöö stipendiumid perioodiks 2017/2018

Stipendiumide määramise tingimuseks on – spordialased teadmised ning oskused ilu- ja rühmvõimlemises, võimlemistreeningute korraldamise oskused ilu-ja rühmvõimlemises, loovus ja iseseisev mõtlemine.

Stipendiume määrab klubi juhatus sooviavalduse alusel aastaringselt.

Täiendav info info@rytmika.ee

Loometöö stipendiumide osas palume pöörduda mob. 56 225781 Sirje Eomõis