Võimleja ees- ja perekonnanimi *
Võimleja isikukood *
Elukoht (aadress, postiindeks) *
Õppeasutus (lasteaed, kool) ja klass/rühm *
Lapsevanema(te) nimi *
Kontakttelefon *
E-mail *
Lisainfo