TÄHELEPANU! Teavitame Teid linnapea üleskutsest

Lugupeetud huvikoolide juhid!

Tartu linnavalitsus palub kõigil eraõiguslikel huvikoolidel ja -klubidel tõsiselt kaaluda kõikide lähiaja välisvõistluste jm välissõitude vältimatust ning võimalusel need ära jätta või edasi lükata. Reisimise piiramine on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks hetkel väga oluline, kuna Terviseamet on hinnanud viiruse üksikjuhtumise sissetoomise riski Eestisse väga kõrgeks ning haiguse kohapealse piiratud leviku tõenäosuse keskmiseks kuni kõrgeks. Terviseamet on määranud reisimisel riskipiirkondadeks  Hiina Rahvavabariigi, Itaalia, Iraani ja Lõuna-Korea. Välisministeerium ei soovita lisaks riskipiirkondadele reisida Jaapanisse, Singapuri, Prantsusmaale, Saksamaale, Hispaaniasse, Egiptusesse ja Iisraeli. Samas palutakse hinnata kõikide reiside vältimatust. Oht sattuda karantiini või liikumiskeeldude mõjusse võib tekkida ootamatult ka teistes riikides.

Tartu linnavalitsus on linna enda ametiasutuste ja hallatavate asutuste tegevuse osas vastavad piirangud juba kehtestanud. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ei tohi linna ametiasutused ja hallatavad asutused kuni 30. aprillini 2020. a:
(i) planeerida lähetusi, ekskursioone ja õppereise välisriikidesse, juba planeeritud lähetused, ekskursioonid ja õppereisid tuleb tühistada või edasi lükata;
(ii) korraldada seminare, vastuvõttusid jm üritusi, millest võtavad osa külalised välisriikidest;
(iii) vastu võtta külalisi välisriikidest.

Lugupidamisega

Urmas Klaas
Tartu linnapea