Naisterühma esinemine Itaalias

Meie särav naisterühm osales 16.-21.septembril Itaalias toimunud Golden Age festivalil. Üritusest võttis osa 2300 võimlejat 19 erinevast riigist.